Pirkimo taisyklės


    Pagrindinės nuostatos

1.1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.kamtojabaldai.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB „Kamtojabaldai“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

    Pardavėjo teisės

2.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

2.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

2.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

2.4. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 

    Pardavėjo pareigos

3.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

3.2. Pardavėjas, susidarius svarbioms, nenumatytoms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui, atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

3.3. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų
 

    Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda.

3.3. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises
 

    Pirkėjo pareigos

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka kamtojabaldai.lt nurodytuose bankuose, mokėjimai.lt sistemoje, arba grynais pinigais prekių pristatymo metu, prekes atvežusios kurjerinės tarnybos įgaliotam atstovui.

5.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.3. Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke internete, į kurį pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės (tuo atveju, jei Pardavėjas su Pirkėjo banku turi sudaręs atitinkamą sutartį). Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko ar mokėjimai.lt sistemos apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes.

5.4. Pasirašant pinigų priėmimo kvitą su UAB „LP EXPRESS“ įgaliotu darbuotoju bei perduodant jam tikslią už prekes ir pristatymo išlaidas mokėtiną pinigų sumą.

5.5. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
 

    Prekių pristatymas

6.1. Prekes Lietuvos teritorijoje Pardavėjo sąskaita pristato transportavimo paslaugas teikiantis partneris LP Express. Sandelyje ar prekybos salone esančios prekės pristatomos 1-3 darbo dienų laikotarpyje nuo užsakymo apmokėjimo patvirtinimo. Jei prekės nėra pristatomos per numatytą laikotarpį, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po anksčiau minėto prekių pristatymo termino pabaigos. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per standartinį 1-3 d.d. laikotarpį, jei užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėliuose.

6.2. Detalesnė informacija dėl tolimesnės prekių pirstatymo eigos nurodoma Pardavėjo Pirkėjui pateikiamame pranešime el. pašto adresu, Pirkėjo nurodytu registracijos ar užsakymo metu pildytoje formoje. Prekes pristatant kurjerio pagalba su Pirkėju tiesiogiai susisieks LP Express atstovas, o prekes pristatant LP Express terminalo pagalba, Pirkėjas bus informuotas trumpąja SMS žinute.

6.3. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę.

6.4. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, kokybės, komplektacijos ar asortimento neatitikimą(us), Pirkėjas privalo pažymėti atitinkamas pastabas apie siuntos pakuotės pažeidimą. Nustačius prekių pristatymo pažeidimą, Pirkėjas turi teisę siuntos nepriimti. Jei Pirkėjas pastabų nepateikia, laikoma, jog siunta pristatyta sėkmingai – prekė pristatyta nepažeistoje pakuotėje, pilnos komplektacijos, prekių kiekis, kokybė ir asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas.

6.5 Jei siunta atsiimama LP Express terminale, pastebėjus prekės pristatymo pažeidimus, Pirkėjas turi nedelsiant užfiksuoti juos fotonuotraukoje, taip palengvindamas tolimenius prekių grąžinimo ar keitimo procesus.
 

    Prekių grąžinimas


7.1. Jei Pirkėjas atsisako prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, kaip tai numato Taisyklių 3.2 p., prekė grąžinama Pardavėjo sąskaita ir Pirkėjo už prekę sumokėti pinigai grąžinami per 14 dienų nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą.

7.1.1. Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje kartu su prekės dokumentais. Prieš grąžinant prekes pirkėjas turi būtinai susisiekti su pardavėju nurodytu telefonu arba el. paštu pagalba@kamtojabaldai.lt

7.1.2. Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir (ar) tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.

7.1.3. Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos ir (arba) buvo sugadintos ir (arba) prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).

7.2. Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų arba Pirkėjui nepatinka įsigytos prekės dydis, spalva, modelis ar komplektacija, pirkėjas turi teisę prekę grąžinti ir atgauti sumokėtus pinigus. 7.3 Visais grąžinimo atvejais pirkėjas pirmiausia privalo kreiptis elektroninėje parduotuvėje norodytais konktaktais ir tik gavęs informaciją iš Pardavėjo vykdyti grąžinimą per LP Express terminalą, ar artimiausią prekybos saloną.
 

    Bendra atsakomybė

8.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

8.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8.3. Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

8.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

8.5. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

8.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.
 

    Asmens duomenų tvarkymas

9.1. Paspausdamas mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka pateikti Pardavėjui savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiek Pirkėjo ir (ar) jo atstovų identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos), tiek tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjo (jei šis yra fizinis asmuo) ir jo atstovų asmens kodai tiesioginės rinkodaros tikslais naudojami nebus.

9.2. Registruotiems nariams automatiškai bus siunčiamas naujienlaiškis, nes paspausdami mygtuką „sutinku su kamtojabaldai taisyklemis“, klientas automatiskai pradės gauti naujienlaiškius, kurių galės atsisakyti, paspaudęs naujienlaiškio apačioje esančią nuorodą.

9.3. Paspausdamas mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, Pirkėjas patvirtina, kad jis (jei Pirkėjas yra fizinis asmuo) ir jo atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys.

9.4. Paspausdamas mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.
 
    Informacijos siuntimas

10.1. Pardavėjas visus informacinius pranešimus ir pranešimus tiesioginės rinkodaros tikslais, siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės viršutinėje dalyje pateiktais duomenimis (tel.+ 370 626 82445 arba e. paštu pagalba@kamtojabaldai.lt )
 

    Baigiamosios nuostatos

11.1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos)) laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

11.2. Visi nesutarimai, kilę ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.